Wednesday, 19/01/2022 - 08:00|
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA TRƯỜNG MẦM NON ĐỒNG VƯƠNG
 • TRẦN THỊ QUỲNH
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó bí thư chi bộ- Phó hiệu trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sỹ
  • Điện thoại:
   0379559569
  • Email:
   quynhtien582@gmail.com
 • Nguyễn Thị Cơ
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên chủ nhiệm lớp A3
  • Điện thoại:
   0392386518
  • Email:
   co.mndongvuong@gmail.com
 • Nguyễn Thị Chi
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên chủ nhiệm lớp A2
  • Điện thoại:
   0329566698
  • Email:
   nguyenthichidv123@gmail.com
 • Bùi Thị Thắm
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên chủ nhiệm lớp C4
  • Điện thoại:
   0945728334
  • Email:
   thammndv@gmail.com
 • Lương Thị Tuyết Chinh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên chủ nhiệm lớp C4
  • Điện thoại:
   0353365476
  • Email:
   luongtuyetchinh95@gmail.com
 • Hứa Thị Lâm
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng ; Nhân viên y tế
  • Điện thoại:
   0986160587
  • Email:
   hualamdongvuong@gmail.com
 • Lưu Thị Hương
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên chủ nhiệm lớp C3
  • Điện thoại:
   0984180627
  • Email:
   luuthihuonghoa1983@gmail.com
 • Nguyễn Thị Thùy
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng; Giáo viên chủ nhiệm lớp C1
  • Điện thoại:
   0397395182
  • Email:
   nguyenthuydongvuong@gmail.com