Wednesday, 19/01/2022 - 07:59|
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA TRƯỜNG MẦM NON ĐỒNG VƯƠNG
 • Nguyễn Thị Cơ
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên chủ nhiệm lớp A3
  • Điện thoại:
   0392386518
  • Email:
   co.mndongvuong@gmail.com
 • Nguyễn Thị Chi
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên chủ nhiệm lớp A2
  • Điện thoại:
   0329566698
  • Email:
   nguyenthichidv123@gmail.com
 • Bùi Thị Thắm
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên chủ nhiệm lớp C4
  • Điện thoại:
   0945728334
  • Email:
   thammndv@gmail.com
 • Lương Thị Tuyết Chinh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên chủ nhiệm lớp C4
  • Điện thoại:
   0353365476
  • Email:
   luongtuyetchinh95@gmail.com
 • Lưu Thị Hương
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên chủ nhiệm lớp C3
  • Điện thoại:
   0984180627
  • Email:
   luuthihuonghoa1983@gmail.com
 • Nguyễn Thị Thùy
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng; Giáo viên chủ nhiệm lớp C1
  • Điện thoại:
   0397395182
  • Email:
   nguyenthuydongvuong@gmail.com
 • Lương Thị Huyền
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên chủ nhiệm lớp B4
  • Điện thoại:
   0393023647
  • Email:
   luonghuyen89mndv@gmail.com
 • Lã Thị Nghiên
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên chủ nhiệm lớp B4
  • Điện thoại:
   0945521810
 • Trần Thị Ngân
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên chủ nhiệm lớp B2
  • Điện thoại:
   0367039716
  • Email:
   tranthingan05041983@gmail.com